Skip navigation

Prairietuinen

Prairieborders en prairietuinen zijn aan een opmars bezig. En terecht! Ze zijn een uitstekend alternatief voor tuinen met de mooie maar arbeidsintensieve (Engelse) vaste plantenborders.

Ook voor mensen die van wilde, natuurlijk ogende beplanting houden is de prairieborder ideaal. De toegepaste soorten, met hun oorsprong op de noord Amerikaanse prairie, zijn sterk, verdragen (tijdelijke) droogte goed door hun diep wortelende wortelgestel en zaaien en woekeren veel minder dan inheemse wilde planten.

Het beeld van de prairietuin

Kenmerkend voor prairiebeplanting is de losse combinatie van siergrassen en stevige vaste planten. De uitstraling is natuurlijk met, in tegenstelling tot de soorten uit de Engelse border, kleine bloemen. Vorm van de plant, grootte, textuur en structuur zijn even belangrijk als de kleur en de uistraling van de bloeiwijze.

Het zijn bijna allemaal warmteminnende planten die bloeien van juni tot ver in september. Tijdens de rijke bloeiperiode lokken de prairieplanten vele bijen, hommels en vlinders die op hun beurt weer vogels aantrekken. Een prairietuin is dus een levendige tuin en een tuin die zelf na de bloei nog blijft boeien omdat
de stevige planten vaak een prachtig winterbeeld kennen.

Aanleg van een prairietuin

Voor alle prairieplanten geld; ze groeien graag op open kalkrijke plaatsen in de volle zon. Ten opzichte van de bodem hebben ze echter uiteenlopende eisen. Bepaal of de bodem droog, fris of vochtig is en stel een lijst met geschikte prairieplanten samen. Prarieborders worden aangelegd in het voorjaar of najaar. Onkruid wordt grondig van de in te planten plek verwijderd. Bemesten wordt afgeraden.

Na het inplanten wordt een afdeklaag van lavasteen, grind, zand of dolomiet aangebracht. Dit beschermd de bodem tegen dichtslaan, uitdrogen en ongewenste onkruiden. Bovendien warmt de bodem door de afdeklaag in het voorjaar eerder op.

Het onderhoud van een prairietuin

Water geven is slechts beperkt nodig. De planten wortelen diep en de afdeklaag voorkomt verdamping. In de eerste twee jaar na aanplant is onkruidwieden
aan te raden, daarna redt de prairieborder zichzelf. In februari wordt alle plantmateriaal rigoureus boven de grond afgemaaid en afgevoerd. Grote oppervlakken kunnen, net als op de prairie in Noord Amerika worden afgebrand.

De toepassing van prairieplanten.

Prairieplanten zijn aantrekkelijk in grote en kleine borders. In kleine borders is het raadzaam een grotere verscheidenheid aan soorten te gebruiken. Omdat prairiebeplanting weinig onderhoud nodig heeft en een hoge belevingswaarde wordt ze steeds meer ook in openbare ruimtes als op rotondes en in parken toegepast.

 

Contact

*
*